İntihal Politikası

İntihal Politikası

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makalelerde intihal denetimi Turnitin, iThenticate vb. programlardan alınarak gerçekleştirilir. Her makalede ortaya çıkan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her makale için intihal raporu (Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması/Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “Özintihal” veya ”Yinelenen yayın” yapması) ışığında nihai kararını verir. 

 

İntihal denetiminde Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi benzerlik oranını tek bir temelde sınırlamıştır:

 

Benzerlik oranı tam metin için % 20'in altında olmalıdır.

Tek kaynak için benzerlik oranı %3'ün altında olmalıdır.

 NOT: 14.09.2021 tarihinde alınan editör kurul kararı gereği intihal politikası yukarıdaki gibi düzenlenmiştir. Söz konusu tarihten önce gönderilen ve süreci devam eden makaleler için daha önce belirlenmiş olan benzerlik oranı ( Tam metin için %25'in altında olmalı ve tek kaynak benzerlik oranı aranmamaktadır) geçerlidir.