Hakem Rehberi

Hakem Rehberi

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi olarak editöryal süreçlerin tamamı Open Journal System (OJS), ile yürütülmektedir.

Dergimizde editörlük kararı ile “Çift Taraflı Kör Hakemlik” ilkesi benimsenmiştir.

Editörler ve hakemler tüm süreci OJS üzerinden yürütmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda makale ve hakem süreci ile ilgili mail vb. iletiler kabul edilmemektedir.

Dergi editörlüğü tarafından hazırlanan makale değerlendirme formu Açık Erişim Sistemi (OJS) üzerinden hakemlere iletilmektedir. Gerekli yorumların yapılabilmesi için hakem değerlendirme metni hakemlere gönderilmektedir.

Hakem tarafından istenilen düzeltmeler Word ya da PDF dosya biçimi üzerinde işaretlenerek sisteme yüklenmelidir.

Hakem, değerlendirme sonucunda sistem üzerinde oluşturulmuş hakem değerlendirme raporunda nihai sonuç olarak "yayınlanamaz", "düzeltmelerden sonra tekrar görmek isterim", "düzeltmelerden sonra yayınlanabilir" veya "yayınlabilir" seçeneklerinden birini işaretlemek zorundadır.

Tüm hakem süreci için belirlenen azami süre 2 aydır.

Dergimiz editör kurulu kararı kapsamında “Araştırma Makalesi, Kavramsal İnceleme, Derleme, Makalesi ve Olgu Sunumu ” gibi sosyal bilimler alanına katkı sunacak birçok türde makaleleri yayın ilkeleri gereğince kabul etmektedir. Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin özgün olması, güncel konulara ilgiyi teşvik etmesi, gelecekteki araştırmalar yararına iyi bilinen veya daha az bilinen sonuçları özetlemesi ve yeni sonuçlar içermesi beklenmektedir.

Her gönderi bir Türkçe ve İngilizce özet içermelidir.