Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, 2022 yılı Aralık ayında yayın hayatına başlamıştır. Dergi; hakemli, süreli, açık erişim ile ulaşılabilen, uluslararası yayın standartlarına uygun bir dergidir.

Amaç

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeydeki özgün, akademik ve bilimsel çalışmalara yer vererek bilimsel bilginin güncelliğini koruyan bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve bu alandaki çalışmaları bilim dünyasına duyurmayı amaçlamaktadır.

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Her sayıda derginin o sayıdaki yazılarının beşte birini geçmeyecek şekilde, İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca, İspanyolca veya Türk lehçeleriyle yazılmış yazılar da dergide yer alabilir.

Kapsam

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi’nde sosyal ve beşerî bilimler, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri ve fen bilimleri   gibi farklı bilim dallarında yapılan bilimsel özgünlüğün esas olduğu çalışmalar, tanıtım ve eleştiri yazıları, çeviri yazılar, tarafsız değerlendirmeler sonrasında elektronik ortamda açık erişimle paylaşılmaktadır. Dergiye gönderilen yazılarda, başka yerde yayımlanmamış olma ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmama şartı aranır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, belirtilmek ve daha önce yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilir.

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, bahar ve güz (Mart ve Eylül) dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.