Açık Erişim Politikası

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ne bağlı kalır ve Açık Erişim politikasını orijinal BOAI'de geliştirilen tanıma göre tanımlar.

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi bilimsel bilgi ve araştırmaya küresel Açık Erişim'in gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi  "Creative Commons Attribution-NonCommercial-4.0 " (CC BY NC-) İnternational License", orijinal çalışmaya atıfta bulunulması şartıyla.