BEYPAZARI YÖRESİNDE BULUNAN İŞLEMELİ BAŞÖRTÜLERİ


Özet Görüntüleme: 17 / PDF İndirme: 18

Yazarlar

  • Zekiye ŞENTÜRK Gazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10850731

Anahtar Kelimeler:

El sanatları, İşleme, baş örtüsü

Özet

El Sanatlarımız içerisinde öneli bir yeri olan işlemeler, günlük yaşamın her alanında olduğu gibi giyim kuşamında vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Beypazarı yöresinde giyilen gerek gündelik gerekse özel gün giysilerinde sıkça rastladığımız işlemeli ürünler arasında kadınların baş süslemelerinde kullandıkları çevre örtüler dikkati çekmektedir. Yöre kadının ince zevkini yansıttığı bu benzersiz ürünler, gelenek ve göreneklerine bağlı kişiler tarafından çeyizler ve sandık alışkanlığının devam ettirilmesi vasıtasıyla günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Araştırma materyalini, Ankara‐Beypazarı’nda bulunan geleneksel Türk işleme teknikleri ile işlenmiş 5 adet işlemeli başörtüsü oluşturmaktadır. İşlemeli ürünlerin fotoğrafları çekilmiş, hazırlanan ürün bilgi formuna, başörtülerinin, en‐boy ölçüsü, bezeme, kompozisyon, teknik, renk, gereç özellikleri incelenerek tespit edilmiş ve kaydedilmiştir. İşlemeli ürün sahipleri şahıslarla karşılıklı görüşme yapılarak işlemeli ürünler hakkında bilgi edinilmiştir. Bu araştırmada, Ankara‐Beypazarı’nda geleneksel Türk el işlemeciliğinin uygulandığı işlemeli başörtüleri üzerinde çalışılmıştır. Hedeflenen amaç, Beypazarı’nda bulunan bir grup geleneksel işlemeli başörtüsünün, kullanım alanı, ölçü, teknik, gereç, renk, bezeme, kompozisyon özelliklerini ortaya koymaktır. Araştırmada ele alınan konu, gelecek kuşaklara aktarılması ve literatürde yer alması açısından önem kazanmaktadır.

Referanslar

Bahar, T. (2013), " Beypazarı'nda Geleneksel Kadın Giyim Kuşamında İşlemeli Baş Örtüleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Kasım- Aralık 2013, Sayı 12

Barışta, H.Ö. (1995), " Türk İşleme Sanatı Tarihi", Gazi Üniversitesi Yayınları- Ankara

Cankara, M. (2009), "İpek Yolunda Bir Kültür Otağı Beypazarı", Beypazarı ve Yöresi Dayanışma Derneği Yayını, Bey Ofset- Ankara

Historical Costumes Of Turkısh Women, (1986), Orta Doğu Video İşletmeleri AŞ. Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası- İstanbul

Sürür, A. (1976), "Türk İşleme Sanatı", Ak Yayınları- İstanbul

Torun, E. (2004), “Bilinen ve Bilimeyen Yönleri ile Beypazarı", Bey Ofset- Ankara

Yetim, F. (2017), "Beypazarı Yöresinde Geleneksel Kadın Giyiminde İşlemeli Çevre Hırkalar", İdil Dergisi, Cilt 6, Sayı 29

Züber, H. (1971), "Türk Süsleme Sanatı", Türkiye İş Bankası Yayınları, İsa Matbaacılık- Ankara

İnteraktif Kaynaklar

( http://www.beypazari.bel.tr/tr/sayfalar/tarih-147)

(https://www.google.com/maps/place/Beypazarı)

İndir

Yayınlanmış

2024-03-22

Nasıl Atıf Yapılır

ŞENTÜRK, Z. (2024). BEYPAZARI YÖRESİNDE BULUNAN İŞLEMELİ BAŞÖRTÜLERİ. Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, 3(4), 65–80. https://doi.org/10.5281/zenodo.10850731