AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE KADINLARA YÖNELİK TUTUM


Özet Görüntüleme: 62 / PDF İndirme: 98

Yazarlar

  • Hacer HÜSEYNOVA Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8427505

Özet

Türk halkları ve modern türkdilli devletler çok eski bir geçmişe, kadim kültüre, edebiyata, folklora, dile, inanca vb. sahiptir. Bu yönlerin her biri Türk halklarını birbirine bağlayan kırılmaz iplerdir. Gücüyle, devlet geleneğiyle, kültürüyle dünyaya meydan okuyan Türkleri diğer milletlerden ayıran özelliklerden biri de kadına, anneliğe ve diğer konulara saygıdır. Modern Türk devletlerinden biri de Azerbaycan'dır. Oğuzların anavatanı Azerbaycan, Azerbaycanlılar ise Oğuz Türkleridir. Sadece, Oğuzlar değil, diğer Türk etnik grupları da: Hunlar, Kıpçaklar, Buntürkler, Hazarlar ve diğerleri azerbaycanlıların köklerinde önemli rol oynamışlar.

Türk halklarının kültüründe ve tarihinde kadınlara karşı tutum farklı olmuştur. Kadın her zaman vazgeçilmez ve değerli görülmüştür. Dünya milletleri arasında Türkler kadar kadına değer veren ikinci bir millet yoktur. Her şeyden önce aile, Türkler için hem eski çağlarda, hem de modern çağlarda önemli olmuştur. Ailenin temeli annedir. Milattan  önce bile Türk kadını ailede söz sahibi olmuş ve kocasını desteklemişdir. Avrupa'da, Afrika'da, Arabistan'da kadınlar köle olarak alınıp satıldığında, kız çocukları diri diri öldürüldüğünde, Türk kadını özgürce yaşamış ve söz sahibi olmuşdur. "Kitabi-Dada Korkut" ta bu konuyla ilgili gerçeklerle karşılaşıyoruz.

 

Referanslar

Ahmetbeyoğlu Ali. (2001). Avrupa Hun İmparatorluğu. Ankara: TTK Yayınevi

Gökalp Ziya. (1970). Türkçülüğün Temelleri (Hz. Mehmet Kaplan). İstanbul: Varlık Yayınları.

Özkan İzgi. (1975).İslamiyetten Önce Türk Kadını. Ankara: Türk Kültürü Araştır- maları,

Muharrem Ergin. (1989). Orhun Anıtları. Ankara: Boğaziçi Yayınları.

Azerbaycan Birliği sayfası facebook.com.

Muharrem Ergin. (2001).Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

http: //www.turkforum.net/710575-eski-turklerde-kadin.html, 18.5.2012.

http: //translate.google.com.tr/translate?Hl = tr & langpair = en% 7Ctr & u = http: //www.iranchamber.com/history/articles/women_in_ancient_persia.php 23.5.201.

http://www.turkforum.net/710575-eskiturklerde-kadin. html, 18.5.2012, http:// www.turkforum.net/710575-eski-turklerde -kadin.html 18.5.2012.

Hasan, A. (2019) Türk Kültür ve Devlet Geleneginde Kadın. Türkiye.

Kafesoğlu, İ.(1998)Türk Milli KÜltürü, İstanbul: Ötüken Yayınları.

Donuk, A. (1982) Çeşitli topluluklarda ve eski Türklerde Aile, İstanbul Universitesi Edebiyyat Fakültesi,Tarih dergisi, (33) s.147-168.

İlhan Aksoy.(2016) Toplumsal ve Siyasi Süreçte Türk Kadını. Yaşama dergisi.N32. s. 7-14

Ali Sarıkoyunlu. (1999)Türklerde kadın hakları Üzerine Bir Degerlendirme. Bilig-kış 99. S. 113-123

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

HÜSEYNOVA, H. (2023). AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE KADINLARA YÖNELİK TUTUM. Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27–31. https://doi.org/10.5281/zenodo.8427505