AZERBAYCAN GAZETESİNİN MATERYALLERİNE GÖRE GÜNEY AZERBAYCAN`DA KADIN SORUNU


Özet Görüntüleme: 8 / PDF İndirme: 7

Yazarlar

  • Ali FARHADOV Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8427461

Anahtar Kelimeler:

Azerbaycan gazetesi, S.C. Pişeveri, ADP, Pehleviler, kadın.

Özet

S.C. Pişeveri liderliğindeki Azerbaycan Demokrat Partisi'nin (ADP) bir organı olan Azerbaycan gazetesi, 1945-1946 yıllarında ADP Hükümeti döneminde Tebriz'de, sonraki dönemde ise ADP'nin yenilgisi nedeniyle Bakü'de yayınlandı. Azerbaycan gazetesi Pehlevi Şah rejiminin halk karşıtı politikasını, özellikle Azerbaycanlı kadınların hem ulusal baskıya hem de cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmasını eleştirdi. Gazete, Rıza Şah'ın verdiği özgürlüğün kadınlara hiçbir ekonomik, sosyal veya siyasi hak vermediğini iddia etti. Gazetede Azerbaycan kadınlarına gerçek özgürlüğün Pehleviler tarafından değil, 1945-1946'da Azerbaycan Demokrat Partisi hükümeti tarafından verildiği öne sürüldü. ADP hükümetinin yenilgisine rağmen gazete umudunu kaybetmedi ve gerçek insan özgürlüğünün hala sağlanacağını umudunu taşıdı. Gazetede Azerbaycanlı kadın şairlerin eserlerinden örnekler ve kadınların acı kaderine adanmış şiirler de yayınlandı. Azerbaycan gazetesinin analizi Pehlevi Şah rejiminin halka karşı politikasını, saraya karşı halk hareketini, İran ve Güney Azerbaycan'da ulusal özgürlük mücadelesini incelemek açısından önemlidir. Makalede Güney Azerbaycan'da kadın meselesi Azerbaycan gazetesinin materyalleri esas alınarak incelenmiştir.

Referanslar

“18 Dey İran qadınlarının “Azadlıq bayramının” həqiqi mənası”. Azərbaycan, № 13, (1948), s.4.

“8 Mart dünya qadınlarının beynəlxalq bayramı”. Azərbaycan, № 29, (1948), s.1.

“Azərbaycanda mürtəcelərin azğınlığı”. Azərbaycan, № 116, (1949), s.4.

Azəroğlu. “Zindan”. Azərbaycan, № 68, (1948), s.3.

“Beynəlxalq Qadınlar Təşkilatının ikinci konqresində İran qadınlar nümayəndəsi xanım Məryəm Firuzun nitqi”. Azərbaycan, № 111, (1948), s.1.

Darəndaşi. “İran qadınlarının vəziyyəti haqqında”. Azərbaycan, № 43, (1948), s.1.

“Dövlətin xalqa olan etibarsızlığı”. Azərbaycan, № 128, (1949), s.1.

Əsgərzadə. “Səhiyyə və əhalinin artımı”. Azərbaycan, № 30, (1948), s.1, 4.

Fəhmi. “Kimi aldadırlar?”. Azərbaycan, № 83, (1948), s.4.

“Firqəmizin Mərkəzi Komitəsi sədri yoldaş Badəganın məruzəsi. Azərbaycan, № 109, (1948), s.4.

Gülgün, Mədinə. “Anama”. Azərbaycan, № 5, (1947), s.3.

İbrahimi, Firidun. Azərbaycan danışır... İftixarlı tariximizdən bir neçə parlaq səhifə (Azərbaycanın qədim tarixindən). Tərtibçi: S.Bayramzadə. Bakı: Elm və təhsil, (2018).

“İran qadınları öz azadlıqları uğrunda mübarizəni davam etdirirlər”. Azərbaycan, № 116, (1949), s.1.

“İranı müstəmləkəyə çevirən “yeddi illik bərnamə”. Azərbaycan, № 116, (1949), s.3.

“Kürdüstan tütünü”. Azərbaycan, № 119, (1949), s.4.

“Oğruların vədələri”. Azərbaycan, № 83, (1948), s.1.

Şəkibxan. “İrtica əl-ayağa düşübdür”. Azərbaycan, № 93, (1948), s.1, 3.

“Taziyanə”. Azərbaycan, № 106, (1948), s.1.

Vilayi, Mirrəhim. “Dekabrın 5-i Sovet Sosialist Cümhuriyyətləri İttifaqı qanuni-əsasisi günü, ümumxalq bayramıdır!”. Azərbaycan, № 106, (1948), s.3.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

FARHADOV, A. (2023). AZERBAYCAN GAZETESİNİN MATERYALLERİNE GÖRE GÜNEY AZERBAYCAN`DA KADIN SORUNU. Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, 2(3), 22–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.8427461