ALI DAŞGIN'IN ESERLERINDE KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ


Özet Görüntüleme: 49 / PDF İndirme: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8427526

Özet

  Çağdaş Güney Azerbaycan edebiyatının önde gelen yazarlarından biri de Ali Daşgın’dır. Yazar, nasir olarak da bilinir. Nesir eserlerinde cehalet, İran ve Güney Azerbaycan halkının içinde bulunduğu durum, kadın hakları yoksunluğu, cehalet ve toplumsal eşitsizlik konuları ön plandadır.  Nasir "Kır Gelini", "Bayrak Gölgesi", "Çizme Yarası", "Buğday Gülü" ve "Gün"  ve, "Bıçak ve Kemik" öyküsünde olduğu gibi "Sarışın" romanında da basitliği, cehaletin, zulmün kol gezdiği İran ve Güney Azerbaycan'da yaşayan halkın maddi ve manevi sorunlarını anlatıyor.

    Yazarı bir vatandaş olarak en çok erken evlilik konusu endişelendiriyor. Ali Daşgın'ın en büyük edebi eseri 2004 yılında Tebriz'de yayınlanan "Sevgi Damusu" (Aşk Cehennemi) kitabıdır. Bir nevi otobiyografik nitelik taşıyan bu eserin büyük bölümü nesir, yaklaşık üçte biri de şiirle yazılmıştır.Yazarın ikinci kitabı giriş ve beş öyküden oluşan "Köylü Gelin" adlı eseridir. Koleksiyonda yer alan "Buğday Çiçekleri" hikayesi romantik-sembolik bir tarzda yazılmıştır. Ali Daşgın "Bıçak ve Kemik" hikayesinde okullarda Türkçe’nin yasaklanması ve erken yaşta evlilikler gibi konulara dikkat çekerken aynı zamanda anadili olan Azerbaycan Türkçesi bağnazlığını da göstermektedir.

 

Anahtar kelimeler: Güney Azerbaycan nesri, kadın hakları, erken yaşta evlilik, Azerbaycan Türkçesi.

Referanslar

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 10-cu cilddə, 9-cild. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı, Elm, 2021.s 913-914

Mehdibəyova M. Cənubi Azərbaycan mühacirət nəsri (1947-1990-cı il), Bakı,1907

Daşqın Ə. Kənd gəlini, Təbriz, Yayınevi,2004

Daşqın Ə. Bıçaq və sümük, Təbriz, Yayınevi, 2005

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

MEHDİBEYOVA, M. (2023). ALI DAŞGIN’IN ESERLERINDE KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ. Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, 2(3), 37–43. https://doi.org/10.5281/zenodo.8427526