Dergi Hakkında

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları (TDKA) Dergisi, Aralık 2022 ayında yayın hayatına başlamış; hakemli, süreli, açık erişim ile ulaşılabilen, uluslararası yayın standartlarına uygun bir dergidir.

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyasında yer alan ülkelerde yaşayan Türk kadınlarına yönelik ulusal ve uluslararası düzeydeki özgün, akademik ve bilimsel çalışmalara yer vererek, bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve söz konusu çalışmaları bilim dünyasına duyurmayı amaçlamaktadır.

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak diğer Türk lehçeleri ile Rusça yazılmış makaleler de derginin o sayıda yayınlanan makalelerin beşte birini geçmeyecek şekilde dergide yer alabilir.

Dergiye gönderilen yazılarda, başka yerde yayımlanmamış olma ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmama şartı aranır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, öncesi belirtilmek ve daha önce yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilir.

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi’nde sosyal ve beşerî bilimler ile eğitim, sağlık ve fen bilimleri gibi diğer bilim dallarında yapılan bilimsel özgünlüğün esas olduğu çalışmalar, bilimsel ve tarafsız hakem değerlendirmeleri sonrasında yayınlanmakta ve elektronik ortamda açık erişimle paylaşılmaktadır.

Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, bahar ve güz (Mart ve Eylül) dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Yeni Sayı

Cilt 3 Sayı 4 (2024): Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi
					Cilt 3 Sayı 4 (2024): Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi Gör
Yayınlanmış: 2024-03-22

Makaleler

Tüm Sayıları Göster